Pentru pacienți

Din toate medicamentele parazite, Unele cazuri de schizofrenie ar putea fi provocate de un parazit

ecografie 12 săptămâni giardioză

În general, otrăvirea cu plumb nu produce aure. So we'll start treating you for lead toxicity in the OR. Deci, vom începe să vă tratăm pentru toxicitate cu plumb în OR. Propune un exemplu Alte rezultate In parasitic treatment medicines, cancer cysts benign level of arsenic is in sub-lethal ranges and will not harm a dog, but over-dosage can lead to toxicity.

Coronavirus: Australian scientists may have found cure - Nine News Australia

În medicamentele parazite de tratament, nivelul de arsenic se află în sub-letale de timp și nu vor afecta, un câine, dar peste-dozei poate duce la toxicitate. This interaction, which leads to increased fluoropyrimidine toxicity, is potentially fatal. Această interacţiune, care duce la creşterea toxicităţii fluoropirimidinei, este potenţial fatală.

Un medicament antiparaziti a ucis noul coronavirus in 48 de ore in testele din laborator

It is important that the pet receive emergency medical attention if there is an overdose, because toxicity can lead to death quickly. Este important ca animalul a primi asistență medicală de urgență în cazul în care există o supradoză, deoarece toxicitatea poate duce la deces rapid.

However, since cadmium and zinc are closely related, zinc deficiency can lead to cadmium toxicity. Cu toate acestea, deoarece cadmiul și zincul sunt strâns legate, deficiența de zinc poate duce la toxicitatea cadmiului.

warts at foot positive high risk human papillomavirus

Chemicals used to kill rodents are the most common source of vitamin D poisoning in dogs, though excessive use of vitamin D in the diet or medicines containing high levels of vitamin D can also lead to toxicity. Substanțele chimice utilizate pentru a ucide rozătoarele sunt din toate medicamentele parazite cea mai comuna de vitamina D intoxicatii la câini, deși utilizarea excesivă de vitamina D în dieta sau medicamente care conțin niveluri ridicate de vitamina D poate ducede asemenea, la toxicitate.

Medicamente antifungice Pagina 12

Lead poisoning toxicitya condition in which increases levels of the metal lead is found in blood, can afflict both humans and dogs through both sudden acute and long-term chronic exposure to the metal.

Saturnism toxicitateo afectiune in care creste din toate medicamentele parazite de plumb de metal se găsește în sânge, poate afecta atât oamenii, cât și câinii, atât prin bruscă acut și pe termen lung cronic expunerea la metale.

din toate medicamentele parazite

Acute toxicity studies can sometimes lead to morbidity or mortality in animal specimens. Uneori studiile de toxicitate acută pot conduce la morbiditate și mortalitate în rândul animalelor. Environmental transformations or metabolic alterations, as these alterations may lead to the production of chemicals with greater toxicity.

unde locuiește nematodul adult

Transformările de mediu ori alterările metabolice, având în vedere că aceste alterări ar putea determina producerea de substanțe chimice cu o toxicitate mai ridicată. If the level of toxicity varied in tandem with the level of lead, one could attribute the toxicity to the presence of lead. Dacă nivelul de toxicitate variază în tandem cu cantitatea de plumb din fiecare, atunci din toate medicamentele parazite apei se poate atribui plumbului.

The presence of free Yttrium 90Y chloride in the body after an inadvertent administration of Yttriga will lead to increased bone marrow toxicity and haematopoetic stern cell damage.

Viermi de bici și lamblia Lista de verificare Managementul medicației 2. Lista de verificare Managementul medicației 3.

Prezenţa clorurii de ytriu 90Y liberă în organism în urma administrării inadecvate de Yttriga determină o toxicitate medulară marcată cu afectarea severă a celulelor hematopoetice.

Single administration of high doses of 5-ALA HCl to din toate medicamentele parazite or rats leads to unspecific findings of intolerance without macroscopic abnormalities or signs of delayed toxicity. Administrarea unică de doze mari de 5- ALA la şoareci sau şobolani conduce la constatări nespecifice legate de intoleranţă fără anomalii din toate medicamentele parazite sau semne de toxicitate tardivă.

Recenzii client

An overdose of 12 g has been reported to lead to mild symptoms of toxicity. S- a raportat o supradoză de 12 g care a determinat simptome uşoare de toxicitate.

Nitroimidazole este la origine un antibiotic activ pe anaerobi. Are activitate bactericidă și amoebicidă în cazul speciilor care au echipamentul enzimatic necesar introducerii moleculii în celulă. Hidroxichinolonele sunt compuși utilizați ca și amibicizi de contact, fiind activi pe protozoarele prezente în lumenul intestinal. Paromomicina, antibiotic din toate medicamentele parazite clasa aminoglicozidelor, funcționează prin blocarea sintezei proteice, după transportul activ în interiorul protozoarului. Mecanismul de acțiune al principalelor droguri utilizate în tratamentul leishmaniozei și a bolii somnului, sodium stibogluconat complex antimoniu-carbohidrat pentavalentpentamidina și suramin, rămâne încă necunoscut.

Since such therapy can lead to additive or even synergistic toxicity e. Deoarece o astfel de terapie poate duce la toxicitate aditivă sau chiar sinergică de exemplu hepato - sau hematotoxicitateasocierea cu un alt MAMB de exemplu metotrexat nu este recomandată.

Lista modernă de medicamente parazite

The presence of free Yttrium 90Y chloride in the body after an inadvertent administration of Ytracis will lead to increase bone marrow toxicity and haematopoetic stem cell damage. Prezenţa în organism de clorură de ytriu 90Y liberă, după o administrare inadecvată de Ytracis, determină creşterea toxicităţii hematopoietice şi leziuni la nivelul celulelor stem hematopoietice.

Metal toxicity, including lead Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te din toate medicamentele parazite să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducere "Lead toxicity" în română

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple Rezultate: Exacte: 2. Timp de răspuns: ms.