Categorii in Carti

Prezentare generală a clinicii parazitare. Prezentare generală

Conținutul

  prezentare generală a clinicii parazitare

  Promovarea reformelor în sistemul de sănătate publică din Republica Moldova în ultimele două decenii nu a contenit niciodată. Procesul de tranziţie de la medicina socială planificată la cea asumată s-a dovedit a fi anevoios şi acoperit de nebulozitate.

  prezentare generală a clinicii parazitare virus del papiloma manchas blancas

  În prezentare generală a clinicii parazitare două decenii Părţile au semnat o serie de acorduri şi documente importante privind integrarea ţării în spaţiul de valori şi standarde europene. Prin reorganizarea Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă şi formarea Centrului Naţional de Sănătate Publică şi prezentare generală a clinicii parazitare, a centrelor teritoriale de sănătate publică CSPa fost făcut un pas important în politica de raliere a Sistemului de sănătate din Republica Moldova la standardele europene în domeniu, însoţită de introducerea unor noi formule de supraveghere epidemiologică, de promovare a sănătăţii, de prevenţie, profilaxie şi protecţie a ei, inclusiv cele de combatere a viciilor şi deprinderilor dăunătoare de consum abuziv de alcool, tutun şi droguri.

  La capitolul combaterii sedentarismului şi obezităţii s-a propus re-orientarea populaţiei spre un regim de alimentaţie şi comportament sănătos pentru prevenirea unui şir de maladii netransmisibile cronice, precum cele cardiovasculare, cancerul, bolile digestive, traumatismele, toxiinfecţiile alimentare etc.

  gastric cancer keytruda

  CNSP este una dintre cele mai importante instituţii ale sistemului de sănătate din Republica Moldova, ei revenindu-i un rol-cheie în prezentare generală a clinicii parazitare obiectivelor ce stau în faţa Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice SSSSPeste multifuncţional şi întruneşte peste 60 de subdiviziuni, unde activează prezentare generală a clinicii parazitare specialişti din diferite domenii. Direcţiile prioritare de activitate a CNSP impun conjugarea eforturilor specialiştilor şi a întreg colectivului la realizarea sarcinilor planificate, inclusiv dotarea cu utilaj modern, crearea condiţiilor optime de muncă, fortificarea capacităţilor de pregătire ale sistemului de sănătate pentru un răspuns prezentare generală a clinicii parazitare şi adecvat la eventualele dezastre şi urgenţe de sănătate publică, asigurarea consolidării colectivului prin disciplină, perseverenţă, lucrul în echipă, concentrarea asupra priorităţilor şi orientarea spre asigurarea bunăstării sănătăţii populaţiei în conformitate cu obiectivele Strategiei Naţionale de Sănătate Publică pentru aniiaprobată prin Hotărârea Guvernului nr.

  paraziti intestinali poze

  La fel, este oportună: continuarea şi intensificarea lucrului de adaptare a legislaţiei sanitare a Republicii Moldova la cea a Uniunii Europene UE şi implementarea ei în practică; intensificarea măsurilor de control şi prevenire a bolilor netransmisibile; consolidarea măsurilor de prevenire, pregătire şi răspuns la situaţiile de urgenţă în sănătatea publică, care pot fi provocate de factori de origine naturală, tehnologică tehnogenă şi biologico-socială, care pot avea impact negativ asupra sănătăţii populaţiei, cât şi de pericolele legate de situaţia socio-politică din ţara vecină, Ucraina; implementarea programelor naţionale pe domeniul de sănătate publică prin asigurarea monitorizării şi evaluării, coordonării pro-active, inclusiv prin intervenţii de rigoare la necesitate; prezentare generală a clinicii parazitare şi aprofundarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul sănătăţii publice, axate pe fundamentarea ştiinţifico-practică a acţiunilor conform Strategiei Naţionale de Sănătate Publică.

  În acest context sunt necesare perfecţionarea continuă a cadrului normativ-legal; finanţarea adecvată pentru realizarea deplină şi în tot volumul a sarcinilor; dotarea cu echipament modern; angajarea specialiştilor tineri şi instruirea adecvată şi continuă a acestora, conform papilloma virus latente Serviciului; optimizarea managementului CNSP şi SSSSP şi asigurarea cooperării eficiente cu organele administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă, comunităţile, ONG-urile specializate şi, în ansamblu, cu populaţia.