Autentificare

Prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare

Conținutul

  Șef de disciplină: Prof.

  prevenirea viermilor pentru copii și adulți diverse tipuri de paraziți și gazde

  În cadrul fiecărei clase terapeutice, substanţele medicamentoase sunt studiate din punct de vedere al structurii chimice şi nomenclaturii, posibilităţilor de obţinere, proprietăţilor fizico-chimice, proprietăţilor biologice esenţiale, relaţiilor structură-activitate, modului de prezentare farmaceutică.

  Un alt obiectiv al cursului de Chimie farmaceutică este reprezentat de cunoaşterea strategiilor aplicate în vederea descoperirii de noi molecule bioactive identificarea unor noi molecule cap de serie, optimizarea chimică a moleculei leader, metode de farmacomodulare aplicate cu scopul îmbunătăţirii interacţiunilor cu ţintele specifice, optimizarea proprietăţilor de ordin farmacocinetic sau biofarmaceutic prin metode chimice, etc.

  În cadrul lucrărilor practice este realizată identificarea chimică a substanţelor medicamentoase studiate la curs, precum şi controlul purităţii acestora, prim metode chimice, spectroscopice şi cromatografice.

  aggressive cancer in humans

  Activitatea didactică se desfăşoară în cadrul studiilor de licenţă cursuri predate studenţilor anului III, secţia română, respectiv linia francezăpostuniversitare cu adresabilitate pentru farmacişti şi medici şi de rezidenţiat. Stagiile de rezidenţiat sunt organizate în cadrul specializării denumite Farmacie clinică. Cercetarea de la disciplină constă în sinteza chimică, analiza structurală, prospectarea activităţii antimicrobiene, anticanceroase, antioxidante şi antiinflamatoare a unor compuşi cu structuri azolice tiazoli şi bistiazoli, tiazolin-one, tiazolidin-dione, oxazoli, oxadiazoline, tiadiazoliprecum şi a unor noi azetidin-one sau compuşi cu structuri cromonice.

  prezentarea medicamentelor antimicrobiene și anti parazitare diferențele dintre clasele de platyhelminthes

  În cadrul disciplinei, cercetările sunt realizate atât de către cadrele didactice titulare, cît şi de doctoranzi şi studenţi. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în reviste naţionale sau internaţionale cotate ISI, sau comunicate la manifestări ştiinţifice de prestigiu. Lista alfabetică a colectivului:.

  oxiuri la pisici agenți antiparazitari eficienți pentru tratarea oamenilor